BENITO SPORTS, Nike Factory, Escola Vedruna Immaculada, Barcelona Voluntaria (material recollit en diverses curses)

BENITO SPORTS, Nike Factory, Escola Vedruna Immaculada, Barcelona Voluntaria (material recollit en diverses curses)

DATA: Gener 2017

PAíS AL QUE ES DESTINA LA DONACIÓ: Campament de refugiats de MORIA (ILLA DE LESBOS-GRECIA

PERSONA O ENTITAT MITJANÇANT LA QUE S’HA FET LA DONACIÓ: CONTRATAS Y OBRAS

ENTITATS DONANTS:  BENITO SPORTS, Nike Factory, Escola Vedruna Immaculada, Barcelona Voluntaria (material recollit en diverses curses)