SERIAUTO

SERIAUTO

DATA: Gener 2017

PERSONA O ENTITAT QUE FA LA DONACIÓ: SERIAUTO

DONACIÓ QUE ESI HA RECOLLIT: Roba de carrer